!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> Schaduwdraaien <
 
Mind Us


Schaduwdraaien

Een paar jaar geleden vertelde Niels Schuddeboom op een congres over de methode ‘schaduwdraaien’. Ik was gelijk geraakt door deze methode. Het idee is simpel; een ervaringsdeskundige loopt mee met een professioneel en observeert wat hij of zij doet. Na afloop geeft de ervaringsdeskundige feedback, waardoor de professional beter zijn/haar werk kan doen.

lees meer...
Inmiddels is het schaduwdraaien een belangrijk onderdeel geworden in onze organisatie*. Floor Goddijn heeft deze manier van werken samen met Niels en Tandem ontwikkeld. Het thema sociale inclusie van mensen met een beperking is al een aantal jaren een belangrijk onderdeel van het werk. Het schaduwdraaien helpt collega’s in het beter uitvoeren van deze taak.

Eén van de collega’s had een vraag over vergaderingen met een groep vrijwilligers met heel diverse achtergronden. Deze vergaderingen liepen stroef. Floor is meegegaan, heeft geobserveerd en na afloop geadviseerd om de vergadering tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken van de hele groep en niet alleen van de sociaal werker. Dat heeft de werker gedaan en het voorzitten van de vergaderingen is bij toerbeurt gedeeld.

Doordat een ervaringsdeskundige meekijkt in het dagelijkse werk krijgt de werker gerichte en bruikbare aanwijzingen om het werk te verbeteren. Het schaduwdraaien brengt hele praktische oplossingen voor werkers. Het helpt om situaties te verbeteren, waarin werkers handelingsverlegen zijn. Of om je als werker meer bewust te worden van (subtiele) vooroordelen die onbedoeld de werkrelatie kunnen beïnvloeden. Het vraagt wel van de werker dat die openstaat om feedback te ontvangen op zijn of haar werkwijze. Schaduwdraaien draagt bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van het werk en komt de klant direct ten goede.

Floor Goddijn heeft het schaduwdraaien bij onze organisatie op de kaart gezet. Ze observeert, analyseert en geeft zeer opbouwend en constructief feedback. Het schaduwdraaien biedt ook mogelijkheden voor doorontwikkeling.
Door bijvoorbeeld in rollenspellen met een trainingsacteur bepaalde situaties na te spelen en zo ook werkers te bereiken die (nog) niet iemand toelaten in een schaduwtraject. Het schaduwdraaien is een manier van werken die goed past in de gereedschapskist van ervaringsdeskundigen.


Annica Brummel
Projectleider Innovatie en Ontwikkeling
Promovenda Bestuurskunde
Radboud Universiteit

* Tandem Welzijnsorganisatie NijmegenMind Us
Horsterweg 13
5809 ER Leunen
0478 56 95 97
kvk: 56841647